Over “De weg naar schone lucht”

it's me Ik ben Denise, de oprichter van dit initiatief. Ik neem meestal de fiets en vind het fijn om buiten te sporten. Ik ging er vanuit dat de luchtkwaliteit in Nederland redelijk goed is en dat het gezond was om buiten te zijn. Maar toen ik hoorde dat het inademen van de lucht hetzelfde effect op ons heeft als het meeroken van 6 sigaretten per dag schrok ik. Buiten zijn is dus helemaal niet zo gezond. We worden allemaal ziek van de lucht die we inademen. Fijnstof is hier een belangrijke oorzaak van. Fijnstof, en dan met name het kleinste fijnstof, dringt diep door in onze weefsels en organen. Het veroorzaakt niet alleen longziekten maar ook dementie, hart- en vaatziekten, kanker en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Waarom laten we dit gebeuren terwijl iedereen zo druk bezig is gezond te leven: meer bewegen, gezond eten, minder stress. De overheid stimuleert ons zelfs om te stoppen met roken en niet te roken in het bijzijn van kinderen. Waarom is het dan wel geaccepteerd om vervuilde lucht in te ademen?

Mijn droom is dat iedereen met een goed gevoel naar buiten kan en schone lucht kan inademen zodat niemand meer ziek hoeft te worden van de lucht. Daarvoor gaat “De weg naar schone lucht” zorgen.

Deel jij deze droom en wil jij ook dat de luchtkwaliteit verbetert? Je kan hierbij helpen. Klik op “Helpen” om te zien wat jij met plezier kunt bijdragen.


Waarom?

De lucht die je inademt is meestal vervuild en ongezond, ook al merk je daar weinig van. Je kunt ernstig ziek worden van die vervuilde lucht. Het RIVM, de GGD en Longfonds waarschuwen voor de gevaren van een slechte luchtkwaliteit. Het veroorzaakt longziekten als astma, COPD en longkanker. Volgens gegevens van het Longfonds hebben in Nederland al ruim 1 miljoen mensen (chronische) longproblemen. Door die ongezonde lucht leven we in Nederland gemiddeld 13 maanden korter en elk jaar overlijden zo’n 12.000 mensen vroegtijdig. Luchtvervuiling heeft hetzelfde effect als het meeroken van 6 sigaretten per dag (bron: GGD).

Man inhaleert rook - vervuilde lucht Met name in binnensteden is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit door onder andere de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) van het verkeer. Doordat luchtvervuiling niet met het blote oog te zien is, zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat het een serieus probleem is en schadelijk voor de gezondheid. Luchtvervuiling veroorzaakt niet alleen longziekten, maar ook hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van longen en hersenen. Daar zullen ze altijd last van blijven houden. Dit móet anders!

Hoe?

Hardlopen in schone lucht De eerste stap is dan ook meer bewustzijn over luchtkwaliteit creëren. Als je je bewust bent van de luchtkwaliteit kun je keuzes gaan maken: Welke route ga je fietsen of hardlopen? De meest vervuilde route of fiets je liever via een schonere route die een paar minuten extra tijd kost? Laat je de auto vaker staan als je ziet dat de luchtkwaliteit in jouw buurt slecht is? Op de weg naar schone lucht wil ik je de mogelijkheid geven om te kunnen kiezen voor schonere loop- en fietsroutes door de stad. Ik wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om de luchtkwaliteit thuis of in de buurt te meten én bij te dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Iets dat net zo gewoon moet worden als het scheiden van je afval.

Wat?

Zwerm vogels in de lucht - schone lucht Om de luchtkwaliteit in de (binnen)stad zichtbaar te maken en zo meer bewustzijn over luchtkwaliteit te creëren, wil ik gekleurde lampen in de stad plaatsen. De kleur van de lamp geeft de concentratie fijnstof in de lucht weer. Deze informatie over de luchtkwaliteit is niet alleen live in de stad te zien zijn maar wordt ook online beschikbaar gesteld. Op deze manier kun je kiezen voor de schoonste route door de stad op weg naar je bestemming. Ook jij kunt de luchtkwaliteit bij jouw thuis meten door een lamp te plaatsen in de tuin of op het balkon. Zo kun je zelf of samen met de buurt bewuste keuzes kan gaan maken voor je gezondheid.